"Od widelca
do zagrody"

Założeniem projektu jest zwiększenie poziomu innowacyjności
polskiego sektora wołowiny poprzez kompleksowe badania
i stworzenie nowej wiedzy opracowanej w ujęciu holistycznym
w obszarze nauk związanych z jakością mięsa wołowego,
co w konsekwencji przyczyni się do stworzenia nowoczesnych
rozwiązań w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnego
i dystrybucji oraz wzrostu popytu na mięso wołowe.
czytaj  więcej

 

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka