Komunikat: Międzynarodowa Konferencja podsumowująca realizację Projektu ProOptiBeef

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować,iż 27 maja 2015r. w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja podsumowująca realizację ProjektuProOptiBeef.
Organizatorem konferencji jest Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Lider Projektu), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.
Podstawowym celem organizowanej konferencji jest prezentacja oraz promocja wyników uzyskanych w związku z realizacją Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce,zgodnie ze strategia „od widelca do zagrody” (ProOptiBeef).
 

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka