Zadanie 5 - Analiza socjo-demograficzna preferencji konsumenckich dla mięsa wołowego

Analiza socjo-demograficzna preferencji konsumenckich dla mięsa wołowego
 
Wykonawcy:  1Katarzyna Cyran, 1Małgorzata Jaros, 2Agnieszka Wierzbicka, 3Krystyna Gutkowska, 4Alicja Woźniak, 2Grzegorz Pogorzelski, 5Rod Polkignhorne, 4Jerzy Wierzbicki
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 1Katedra Podstaw Inżynierii, 2Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, 3Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji,
4Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego,
5Marrinya Agricultural Enterprises, 70 Vigilantis Road, Wuk Wuk, Vic. 3875 Australia.
 
 
Raport zawiera wyniki realizacji Projektu Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG.01.03.01-00-204/09).
Testy konsumenckie Polskiej wołowiny zostały zorganizowane i przeprowadzone w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na terenie Samodzielnego Zakładu Techniki w Żywieniu. Aby wziąć udział w teście należało wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny, znajdujący się na stronie internetowej http://wolowina.sggw.pl/test/default.aspx.
W wyniku przeprowadzonych testów konsumenckich oczekiwano uzyskania informacji na temat: 
- A:  charakterystyki socjo-demograficznej polskich konsumentów wołowiny,
- B:  ocen konsumenckich z testów sensorycznych mięsa wołowego,
- C:  gotowości do zapłaty za mięso określonej jakości.
 
 
Podsumowanie
Uzyskane wyniki sugerują, że polscy konsumenci są w stanie zapłacić więcej za mięso lepszej jakości. Kwota za jaką konsument jest skłonny kupić kg wołowiny rośnie wraz z jakością mięsa.
Z analizy odpowiedzi na pytanie dotyczące wysokości ceny, jaką respondenci skłonni byliby zapłacić za mięso danej jakości w zależności od pozycji jaką wołowina zajmuje w ich diecie wynika że konsumenci, którzy deklarują, że lubią wołowinę i jest ona ważnym elementem ich sposobu odżywiania się są skłonni zapłacić więcej niż pozostałe badane osoby (dla jakości codziennej, lepszej niż codziennej i dla bardzo wysokiej jakości).
Częstość spożywania mięsa wołowego nie ma wpływu na cenę jaką są skłonni zapłacić konsumenci za określoną jakość. Rozkład cen w trzech grupach jakości jest zbliżony. Natomiast w przypadku grupy o niezadawalającej jakości istotnie różni się cena jaką oferują osoby, które zadeklarowały, że nigdy nie spożywały wołowiny.
Pozyskanie, takich jak zaprezentowane wyżej, informacji wydaje się istotne dla kształtowania rynku wołowiny w Polsce, dlatego też badania te są kontynuowane.
Pełen tekst raportu znajduje się pod aresem www.prooptibeef.pl/raporty/Analiza socjo-demograficzna preferencji konsumenckich dla mięsa wołowego.pdf
 

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka