Głos w dyskusji - Przegląd Hodowlany

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznia się z artykułem na temat Projektu pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody" opublikowanym w  dwumiesięczniku "Przegląd Hodowlany" nr 5/2014, wydawanym przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne.
"Głos w dyskusji" jest ustosunkowaniem się do zamieszczonego w dwumiesięczniku „Przegląd Hodowlany” nr 4/2014 artykułu „Co nowego wnoszą badania realizowane w ramach projektu „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od widelca do zagrody”?”
Link do strony internetowej z pełną treścią artykułu: http://ptz.icm.edu.pl/przeglad-hodowlany/biezacy-numer/
 
 

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka