I Forum Sektora Wołowiny

W dniach 24-25 września 2014r. odbyło "I Forum Sektora Wołowiny".
Celem Forum było rozpowszechnianie wiedzy i informacji oraz wzbudzenie trwałego, długofalowego zainteresowania tematem wołowiny określonych grup odbiorców (mediówi partnerów B2B).
Ponadto, celem działania była wymiana poglądów nt. aktualnego stanu i przyszłości sektora wołowiny w Polsce, a także wypracowanie klarownego modelu biznesowego w szerokim gronie przedstawicieli rolników, ubojni, zakładów rozbioru, handlowców, naukowców oraz przedstawicieli administracji szczebla krajowego i samorządowego. Ważnym elementem Forum było także wzmacnianie współpracy w zakresie transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki a uczestnikami łańcucha dostaw wołowiny.
Cele szczegółowe:
• kształtowanie dobrego wizerunku wołowiny,
• budowanie świadomości, czym jest wołowina kulinarna,
• utrwalanie skojarzenia idei innowacyjności z produkcją wołowiny kulinarnej,
• budowanie trwałych, długofalowych relacji z mediami i partnerami B2B (nauka-producenci rolni – przetwórcy – handel – konsumenci); w ramach przedsięwzięcia, Polskiemu Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego zależy na poprawie relacji i komunikacji pomiędzy producentami i przetwórcami w kontekście systemów oceny i jakości surowca (EURO, QMP) oraz na wzbudzaniu potrzeby powiązań kooperacyjnych między rolnikami a przemysłem mięsnym,
ponadto, celem propagowania wartościowych informacji było upowszechnianie wiedzy na temat Międzynarodowej konferencji naukowej „Pro-konsumencka gospodarka żywnościowa w krajach UE” oraz projektu badawczego pt.Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody”.

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka