Międzynarodowe sympozjum Meet/Meat the challenge w Genewie.

Promocja Projektu ProOptiBeef podczas Międzynarodowego sympozjum Meet/Meat the challenge w Genewie.
W dniu 29 września 2014 r. odbędzie się międzynarodowe sympozjum Meet/Meat the challenge w Genewie w Szwajcarii. Powyższe wydarzenie, organizowane w ramach prac Grupy Roboczej Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych, zostało zaplanowane w pierwszym dniu 23. Sesji Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa, która w tym roku odbędzie w dniach 29-30 września 2014 r. Organizator spotkania - Sekretariat EKG/ONZ w Genewie zaprosił do udziału wielu międzynarodowych ekspertów ds. standaryzacji mięsa. W ramach wspomnianego sympozjum będą omawiane zagadnienia związane z nowymi wyzwaniami w światowym handlu mięsem i przetworzonymi produktami mięsnymi. Eksperci z Francji, Polski, Północnej Irlandii oraz USA podzielą się doświadczeniami w kwestiach związanych z badaniami konsumenckimi na temat wpływu wysokiej jakości mięsa na wielkość spożycia. W bloku tematyczny dotyczącym identyfikowalności (traceability) zostaną zaprezentowane m.in. zalety i koszty systemu z punktu widzenia przemysłu. Zagadnienia związane z zarządzaniem jakością oraz znaczeniem norm w międzynarodowym handlu mięsem zakończą jednodniowe sympozjum. Organizowane spotkanie stwarza niepowtarzalną okazję do nawiązania nowych kontaktów, wymiany informacji na temat doświadczeń oraz najnowszych osiągnięć w branży mięsnej.
Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego - Jerzy Wierzbicki zaprezentuje podczas Sympozjum wyniki badań uzyskane w wyniku realizacji Projektu ProOptiBeef.

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka