Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody"

Projekt Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe
Umowa nr UDA-POIG.01.03.01-00-204/09-03 została podpisana w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.”

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka