Zestawienie publikacji z IF opublikowanych w czasopismach znajdujących się na liście JCR

Lp.

Imię i nazwisko

Autora publikacji

Tytuł publikacji

Tytuł czasopisma

Termin  wydania/numer

Zadanie

1.       

Guzek D., Gąbska D., Wierzbicka A., Wierzbicki J., Cierach M.

Relationship between basic beef texture attributes and their perception by Polish consumers.

Italian Journal of Food Science

 

2012, N.3/Vol. 24

1

2.       

Monika Sobczuk-Szul, Marek Wroński, Zofia Wielgosz-Groth, Magdalena Mochol

The Effect of Slaughter Season on the Fatty Acid Profile in Four Types of Fat Deposits in Crossbred Beef Bulls

Asian Australasian Journal of Animal Science

I 2013

2

3.       

Zenon Nogalski, Marek Wroński, Zofia Wielgosz-Groth, Cezary Purwin, Monika Sobczuk-Szul, Magdalena Mochol, Paulina POgorzelska

The Effect of Carcass Conformation Class (EUROP system) on the Slaughter Quality of  Young Crossbred Beef Bulls and Holstein-Friesian

Annals Animal Science

I2013

2

4.       

Nogalski I in.

Wartość rzeźna wolców

mieszańców mięsnych w zależności

intensywności opasu  i wieku zwierząt

 w momencie uboju

Żywność.

Nauka.

Technologia.

Jakość.

 

VII 2013

2

5.       

Monika Sobczuk-Szul i in.

Fatty Acid Profile in Four Types of Fatt Deposits in Polish Holstein-Friesian and Crossbred (Polish Holstein-Friesian x Limousine

Turkish Journal of Veterinary and Animal Science

I kwartał 2014 r.

2

6.       

Nogalski i in.

Effect of slaughter weight on the carcass value of young crossbred (Polish Holstein Friesian x Limousin) steers and bulls.

Italian Journal of Animal Science

 

I 2014

2

7.       

Zenon Nogalski, Paulina Pogorzelska-Przybyłek, Zofia Wielgosz –Groth, Monika Sobczuk-Szul, Cezary Purwin, Rafał Winarski, Jacek Niedźwiedź

Wartość rzeźna wolców mieszańców mięsnych w zależności od intensywności opasu i wieku zwierząt w momencie uboju.

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

VII 2013

2 i 3

8.       

Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., Nałęcz-Tarwacka T., Slósarz J.,

Analysis of the course of calving in Polish Holstein-Friesian cows serviced with the semen of Belgian Blue bulls.

Medycyna Weterynaryjna

69 (1), 52-55.

2A

9.       

Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., Slósarz J., Piotrowski T.

Evaluation of the performance of Scottish Highland beef cattle in Poland. Medycyna Weterynaryjna.

Medycyna Weterynaryjna

69 (4), 252-254.

2A

10.    

Przysucha T., Grodzki H., Gołębiewski M., Slósarz J., Piotrowski T.

Charakterystyka szkockiego bydła mięsnej rasy highland.

Medycyna Weterynaryjna

69 (5), 279-282.

2A

11.    

Ewa Dąbrowska,

Monika Modzelewska-Kapituła,

Aleksandra Kwiatkowska,

Barbara Jankowska,

Marek Cierach

Wpływ obróbki cieplnej w środowisku pary wodnej na teksturę, soczystość i rozpuszczalność białek kolagenowych wołowego mięsa podgrzebieniowego

Żywność, Nauka, Technologia, Jakość

2010

 

3

12.    

Monika Modzelewska-Kapituła,

Ewa Dąbrowska,

Barbara Jankowska, Aleksandra Kwiatkowska,

Marek Cierach

The effect of muscle, cooking method and final internal temperature on quality parameters of beef roast

Meat Science

2012

 

3

13.    

Arkadiusz Szterk, Marek Roszko, Krystian Małek, Małgorzata Czerwonka, Bożena Waszkiewicz-Robak

Application of the SPE reversed phase HPLC/MS technique to determine vitamin B12 bio-active forms in beef

Meat Science

VII 2012

4

14.    

Jarosław Wyrwisz, Andrzej Półtorak, Ewa Poławska, Mariusz Pierzchała, Artur Jóźwik, Magdalena Zalewska, Robert Zaremba, Agnieszka Wierzbicka

The impact of heat treatment methods on the physical properties and cooking yield of selected beef muscles

Animal Science Papers and Reports

2012

4

15.    

Jarosław Wyrwisz, Andrzej Półtorak, Magdalena Zalewska, Robert Zaremba, Agnieszka Wierzbicka

Analysis of the relationship between basic composition, pH and physical properties of selected bovin muscles.

The Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy

2012

4

16.    

Magdalena Zalewska, Andrzej Półtorak, Jarosław Wyrwisz, Robert Zaremba, Agnieszka Wierzbicka

Dynamic colour changes depending on the temperature inside the final beef product in a process of frying and grilling.

 

The Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy

2012

4

17.    

Czerwonka M., Szterk A., Waszkiewicz-Roabk B.

Vitamin B12 content in raw and cooked beef.

Meat Science

2013

4

18.    

Szterk A., Roszko M.

SImultaneous determination of free amino acids, l-carnosine, purine, pyrimidine, and nucleosides in meat by liquid chromatography/single quadrupole mass spectrometry

Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies

2013

4

 
Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka