Kontakt

Kierownik Projektu ProOptiBeef:
dr hab. Agnieszka Wierzbicka, prof. SGGW
E-mail: agnieszka_wierzbicka@sggw.pl
Tel. 22 59 370 60
M: 664 374 951
Kierownik Biura Konsorcjum realizującego Projekt ProOptiBeef:
mgr Katarzyna Cieszyńska
E-mail: katarzyna_cieszynska@sggw.pl
M: 668 495 976
Biuro Projektu ProOptiBeef w SGGW (Konsorcjant Naukowy)
Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
Tel./fax 22 59 370 58
E-mail: biuro@prooptibeef.pl
 
Dane kontaktowe Konsorcjantów realizujących Projekt:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Konsorcjat naukowy)
Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka
ul. Oczapowskiego 5, 10-959 Olsztyn
Tel. 89 523 38 23
Wydział Nauki o Żywności, Katedra Technologii i Chemii Mięsa
pl. Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn
Tel. 89 523 32 07
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (Konsorcjant branżowy)
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
tel. +48 22 622 09 87
fax +48 22 622 04 12
e-mail: biuro@beef.org.pl
 

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka