Promocja projektu ProOptiBeef w MRiRW

Czy sektor wołowiny w Europie może więcej zyskać dzięki projektom badawczym?
Konferencja pt. Jakość oraz bezpieczeństwo w produkcji wołowiny - europejska oraz polska perspektywa
"Wzorcownia MRiRW" IV piętro
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, Polska
18 październiak 2012r o godzonie 10:00
 
Na koferencji promowaliśmy Projekt ProOptiBeef.
Program konferencji
 
Komunikat Biura Prasowego Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka