Warsztat na temat normy EKG/ONZ

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła  Mięsnego organizuje warsztat ekspertów z branży mięsnej (z zakładów produkcyjnych i sieci  dystrybucyjnych) p.t.:
"Możliwości wykorzystania normy EKG/ONZ na mięso wołowe w tuszach i elementach handlowych jako standardu (katalogu rozbioru) dla polskiego sektora wołowiny".
w dniu 15 maja 2012, od godz. 11-ej do 15-ej w siedzibie POHiD;  ul. Krzywickiego 34/205 (2-gie piętro), 02-078 Warszawa.
 
CEL warsztatu

  1. Wypracowanie opinii ekspertów z branży mięsnej na temat potrzeby i celowości opracowania polskiej normy na mięso wołowe w tuszach i elementach handlowych lub stosowania normy EKG/ONZ.
  2. Wypracowanie uwag ekspertów polskiej branży mięsnej do normy EKG/ONZ na mięso wołowe w tuszach i elementach handlowych na spotkanie sprawozdawców w Buenos Aires.

Niniejsza inicjatywa jest rezultatem realizacji Projektu ProOptiBeef i jest współfinansowana z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10.05.2012, emailem biuro@beef.org.pl, lub telefonicznie na nr  +48  22 622 09 87

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka