Zaproszenie na semianarium

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia br. w godzinach 13:-14:30 w budynku Wydziału Nauk o Zwierzętach (23), w sali 1069 (I piętro).
W dniu 3 kwietnia 2012 r. z inicjatywy Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, Prof. dr hab. Piotr Brzozowskiego i Pani Kierownik Projektu Prof. nadzw. dr hab. Agnieszki Wierzbickiej, odbędzie się seminarium dotyczące celów badawczych i metodyk realizacji prac habilitacyjnych i prac doktorskich realizowanych na Wydziale Nauk o Zwierzętach w ramach realizacji Projektu.
W czasie seminarium zostaną zaprezentowane cele i hipotezy badawcze oraz metodyki badań 2 prac habilitacyjnych i jednej pracy doktorskiej realizowanych na Wydziale Nauk o Zwierzętach w ramach Projektu.
 

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka