Management

Komitet Sterujący Projektu

Dr hab. inż. Agnieszka Wierzbicka – prof. SGGW, Kierownik Projektu

Mgr inż. Jerzy Wierzbicki – Kierownik Zadania 1

Dr hab. Zenon Nogalski, prof. UWM - Kierownik Zadania 2

inż. Jacek Pisula – Kierownik Zadania 2a

Dr hab. inż. Aleksandera Kwiatkowska, prof. UWM – Kierownik Zadania 3

Dr inż. Andrzej Półtorak – Kierownik Zadania 4

Mgr inż. Alicja Woźniak – Kierownik Zadania 5

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka