Konsorcjum

I.Lider Projektu – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – najstarsza Wyższa Szkoła Rolnicza posiadająca bardzo dobrą kadrę naukową i laboratoria badawcze wyposażone w najnowszą aparaturę badawczą dzięki czemu laboratoria są akredytowane i pozwalają na realizacje badań i uzyskiwania wiarygodnych, uznanych wyników, które mogą być weryfikowane przez dowolne laboratoria światowe.
Projekt realizowany przez:
1.Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu oraz Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji)
2.Wydział Inżynierii Produkcji (Katedra Podstaw Inżynierii oraz Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji)
3.Wydział Nauk o Zwierzętach (Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt)

II. Konsorcjant Naukowy – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie – największy uniwersytet w północno - wschodniej Polsce, zlokalizowany w rejonie o wyjątkowym potencjale możliwości produkcyjnych wołowiny o wyjątkowej jakości i specyficznych cechach kulinarnych, posiadający wykwalifikowaną kadrę naukową i właściwe zaplecze aparaturowe do badań. Jako jeden z nielicznych uniwersytetów, który będzie posiadać najwyższej klasy laboratoria do kontrolowanego opasu zwierząt i oceny jakości mięsa.
Projekt realizowany przez :
1. Wydział Bioinżynierii Zwierząt (Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka)
2. Wydział Nauk o Żywności (Katedra Technologii i Chemii Mięsa)

III. Konsorcjant Branżowy – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - zrzeszenie branżowe które jako pierwsza organizacja branżowa opracowała pierwszy polski system jakości produkcji mięsa wołowego QMP, który obecnie jest w trakcie notyfikacji unijnej. System QMP pozwoli na produkcję wołowiny w gwarantowanym, powtarzalnym standardzie jakości. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego realizuje z powodzeniem trzeci już projekt UE pozwalający na efektywną implementację wyników naukowych polskich naukowców i światowych osiągnięć wdrożeniowych w sektorze produkcji wołowiny. Zrzeszenie jest również pierwszą polską producencką organizacją, która opracowała strategię rozwoju dla sektora wołowiny na lata 2007-2013 pod tytułem Program restrukturyzacji sektora wołowiny PRSW 2007- 2013 i opracowała pierwszy w Polsce program produkcji wołowiny wysokiej jakości Quality Meat Program (QMP).

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka