Seminarium z udziałem eksperta z FAO

 Pan Yves Jaques kieruje w FAO zespołem 12 specjalistów z zakresu przetwarzania wiedzy w rolnictwie.
Tematem była wymiana doświadczęń w budowaniu baz wiedzy w rolnictwie a w szczególnosci baz wiedzy ufundowanych ontologicznie.


Konkluzja ze spotkania - istnieją pola wspólpracy, nasz zespół będzie mógł wykorzystać doświadczenia Zespołu FAO
w szczególności z zakresu AGROVOC, AGRIS i nowego projektu o nazwie OPENAGRIS.

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka